Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja

Kedvezményezett: Csonkamindszent Község Önkormányzata, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja

Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2017-00043

Támogatás összege: 71 707 304 Ft

Támogatás mértéke: 86,956521%

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.31.

Projekt tartalma:

A projekt keretében a nyersvíz termelő kútból származó víz vas, mangán, és ammónium tekintetében nem tartotta be a 201/2001 Korm. rendelet szabta határértékeket A vízmű telepen eddig is volt üzemelés alatt álló vas-mangántalanító technológia, azonban kb. 20 éves, így állapota alapján felújításra szorult. Ammónium mentesítési fokozat nem volt, annak ellenére, hogy a nyersvíz 0,9 mg/liter körüli ammónium-ion koncentrációval rendelkezett. A vízmű további problémája volt, hogy a vas-mangántalanító szűrőkön áthaladó víz közvetlenül a víztoronyra termelt, mely nehezítette a megfelelő technológiai üzemeltetést.

A magas ammónium tartalmú víz ammónium tartalmának egy része a hálózatra bocsátás után nitritté alakult, mely a hálózaton a rendszeres ammónium határérték túllépés mellett rendszeres nitrit határérték túllépést okozott.

A projekt Csonkamindszent teljes lakosságát érintette közvetve, közvetlenül az ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlanokat. Amennyiben meghiúsult volna a beruházás, a települési vízellátó rendszer kiépítésének elmaradása miatt az érintett település lakossága továbbra is úgynevezett egy kutas vízműtelepről kapták volna vizüket, melynek vízellátási biztonsága lényegesen alacsonyabb lett volna a tervezett ivóvíz-ellátó rendszernél.

A beruházás keretében a meglévő kútgépészet, vízműépület, vas-mangántalanító technológia mellett az aquaglóbusz is felújításra került, emellett tisztított víz tározó és hálózati nyomásfokozó is kiépítésre került, továbbá egy darab tartalékkút létesítése is indokolt volt.

Fotógaléria

Akadálymentesített változat