Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc:  muvhaz 500
Szentlőrinc, Templom tér 1-3.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Könyvtár:  
Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax:  
Művelődési Központ:  06-73-570-140;  570-141
Könyvtár: 06-73-310-038

Az intézmény vezetője: Kastal I. Orsolya (intézményvezető)

Az intézmény dolgozói:  
Szilovics Szilvia - könyvtárvezető
Tóth Szilvia - könyvtáros
Irimi Tiborné - kisegítő

Szentlőrincen a művelődési ház a II. Világháborút követően a volt iparos székház (Arany J. u. 3.) kisajátításával került kialakításra. Az intézményt évtizedeken át csak alkalmanként, tanácsülések, lakodalmak, családi estek tartására használták.

A tényleges kulturális munka a függetlenített művelődési ház igazgatói státusz kiala-kításával, és betöltésével  1977. szeptemberétől kezdődött meg.  
Az egykori Arany János utcai művelődési ház épülete 1989. után visszakerült a helyi kisiparosok tulajdonába, ebből eredően 1990. májusában a művelődési ház a volt pártházba költözött, majd 1991. decemberében a könyvtár ugyancsak itt nyert elhelyezést, s a két intézmény 1992. január 1-vel szervezetileg is összevonásra került. 2000. novemberében a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az egykori pártházat értékesíti. 2001. február 5-én a könyvtár, majd február 26-án a művelődési ház is a Közüzemi Vállalat Pécsi u. 21. számú irodaházába költözött, ahol az intézmény számára az Önkormányzat 9 helyiséget bérelt. 2004. nyarán a városi kultúrház ismét költözésre kényszerült. Ezúttal abból a tényből eredően, hogy a Testület úgy döntött, hogy végre megoldja az intézmény elhelyezésének hosszú évek óta vajúdó kérdését, s felújítja számára a volt II.sz. általános iskola épületét. Ehhez 20 millió forintos pályázati összeget sikerült szerezni, s a szükséges, 3 millió forintos önrészt is elkülönítették. Az építkezés megkezdésére azonban csak 2004. végén kerülhet sor. Időközben azonban a város vezetői elérték, hogy a 2001. december 31-i megszüntetését követően, újra működhessen városunkban a nevelési tanácsadó, amelynek 2004. szeptemberétől helyet kellett biztosítani, s erre a Testület a művelődési ház által használt irodahelyiségeket találta alkalmasnak. Ezért 2004. augusztus 3-án, ideiglenesen  – az új művelődési ház elkészültéig – a kultúrházat a Kodolányi Utcai Általános Iskola udvari épületébe helyezte át. A könyvtár a Pécsi u. 21. sz. alatti irodaház földszintjén működött tovább.   

A művelődési ház a Kodolányi utcai épületben egy irodát, s egy ebből nyíló kis klubhelyiséget kapott, valamint alkalmanként a nagytermet is használhatta.
Új művelődési központ végül nem épült a településen, viszont a volt 2. számú általános iskola üresen álló épületét átalakíttatta az Önkormányzat, s 2006. február 23-án ebbe az épületbe költöztette a művelődési központot. A könyvtár pedig a művelődési központ addigi helyére, a Kodolányi utcai tömb udvari épületébe került, s itt működött 2011. szeptemberéig. Ezt követően átköltözött a főépületbe, ahol a főbejárat melletti, két földszinti tanterem egybenyitásával készült el a kölcsönző-tér, az emeleti részen pedig raktár, klubszoba és olvasóterem került kialakításra. A klubteremben a 2012. szeptember 26-án Ifjúsági Információs Pont kezdte meg a működését a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. közreműködésével.

A művelődési központ udvarán 2006-től szabadtéri színpad épült. Első évben kialakításra került a betonozott játék- és az emelt szintű nézőtér, ez utóbbira 2007-ben padsorok készültek, majd 2008-ban az egész létesítmény lefedésre került. A tizenegy sor beépített, íves padsor közel hatszáz ülőhelyet biztosít. (A nézőtér befogadóképessége szükség esetén mobilszékek segítségével 100-150 férőhellyel tovább bővíthető. Tavasztól őszig számos kulturális, oktatási és egyéb rendez-vénynek ad helyet ez az építmény.  Miután az intézmény udvara a vásártérrel határos, több rendezvénynél össze lehet kapcsolni a két terület használatát.

A művelődési központ tevékenysége:
Az intézmény saját épületének kialakítása jelentős színvonal emelkedést jelentett. Az épület földszintjén iroda, Internet szoba, kiállító és klubtermek, balett terem és egy rendezvényterem került kialakításra. Az emeleti részen a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. kapott otthont. Számukra egy irányító, egy stúdió és egy kis iroda került kialakításra. A művelődési központ irodája melletti teremben hat számító-gép áll a lakosság rendelkezésére, amelyeken jelképes összegért internet hozzáférést biztosítanak a lakosság számára.

A művelődési ház feladatai közé tartozik a különböző tanfolyamok, klubok, közösségek szervezése is.

Intézményi nagyrendezvények többsége a művelődési központ szabadtéri színpadán, illetve udvarán zajlik.

 • Borverseny  (Zártkerti Egyesülettel közösen)
 • Kisdiák Fesztivál
 • Majálist
 • Gyermeknap
 • Magyarországi Horvátok Szépségversenye
 • Lőrincek Találkozóján való részvétel
 • Lakodalmas Zenekarok Fesztiválja
 • Borbarátok Éjszakája
 • Mindenki Karácsonya
 • Szilveszteri tűzijáték
 • Társadalmi ünnepek

Ezen kívül az intézmény részt vállal az Önkormányzat által szervezett Lobbi-parti, a kisebbségi önkormányzatok, a Nyugdíjas klub, Nőegylet, Mozgás-korlátozottak egyesülete, stb. rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében, illetve lebonyolításában is.

A településen működő műkedvelő csoportok és a civil szerveződések kulturális munkájának segítésén túl az eseti rendezvények szervezése és lebonyolítása (ismeretterjesztő előadások, előadóestek, bálok, stb.) is a kultúrház feladata. A nagyobb kulturális eseményeket a nyári hónapokra időzítik, mert az intézmény rendezvényterme csupán 150-160 fő befogadására alkalmas, a fedett –országos viszonylatban is párját ritkító – szabadtéri színpad nézőterén viszont 6-700 főnek is helyet tudnak biztosítani.

Az intézménybe működő körök, klubok:

 • Nyugdíjas klub  
 • Nyugdíjas dalárda
 • Tarcsa-pusztai nyugdíjas klub
 • Pedagógus kórus
 • Asszonytorna
 • Jóga
 • Nőegylet
 • Mozgáskorlátozottak egyesülete
  Somogyvári Imre, elnök, tel.: 20/801-6860
  Viczek Péterné, tel: 30/970-7270
 • Anonim alkoholisták klubja

Egyéb – az intézményben működő) szervezetek, csoportok:

 • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség fogadóórái
 • Sziget – Autósiskola tanfolyamai
 • Kismamák szülésfelkészítő tanfolyamai
 • Jogpont

A településen számos műkedvelő közösség, klub, egyesület, stb. működik

 • „Táncoló cipellők” hipp-hopp csoport
 • Szentlőrinci Nyugdíjas Kamara
 • Bélyeggyűjtők klubja
 • Honismereti Gyűjtőház Barátok Köre
 • Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar
 • Arabeszk balett csoport
 • Néptánc kör
 • Cukorbetegek klubja  
 • Orvos klub
 • Sakkszakosztály
 • Ökölvívó csoport  
 • Aerobik torna
 • Kangoo
 • Spinning
 • Callanetics
 • A helyi tömegsport    

Szervezetek, egyesületek és egyéb csoportok:

 • Gazdakör
 • Zártkerti Egyesület
 • Szentlőrinci Horgász Egyesület
 • Tűzoltó Egyesület  
 • Biblia Iskolák  Közösségének helyi csoportja
 • Jehova Tanúi Csoport   
 • Horvát Önkormányzat – Szentlőrinc
 • Német Önkormányzat – Szentlőrinc
 • Szentlőrinci Cigány Önkormányzat

KÖNYVTÁR

A Szentlőrincen működő különböző szervezetek könyvállománya, és a ma-gánkönyvtárak nagy része is a háború alatt elpusztult. Az ezt követő időszak-ban a faluban nem működött könyvtár. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-térium által rendszeresített „vándorládák” könyvállománya (50-100 darab)  vetette meg a községi könyvtár alapját. 1949-ben központi intézkedésre, Szentlőrincen körzeti könyvtár jött létre. Ekkor még a könyvtárnak nem volt állandó helyisége. A kölcsönzéseket 1954-ig társadalmi munkában a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének tagjai intézték. 1954-ben a helyi tanács tiszteletdíjas könyvtárost alkalmazott, s a Munkácsy M. u. 3. szám alatt kia-lakított egy könyvtárszobát. 1964-ben a könyvtár Körzeti Központi Könyvtári rangot kapott, s a környező településeken fiókkönyvtárakat működtetett.  

1970-ben a könyvtár átköltözött a Munkácsy M. u. 15-be, ahol  három helyi-ségből álló épületrészt alakítottak ki a számára (előtér, kölcsönző, olvasóte-rem). Ekkora már közel nyolcezer kötettel rendelkezett.

Az állomány további gyarapodásával szükségessé vált a könyvtár bővítése, erre az épülő, új lakótelep 1981. végén átadott egyik panelépületének (Pécsi u. 10. számú) földszinti, (eredetileg garázsoknak szánt) termeit alakította át a tanács. 1984-ben költözött ide az intézmény, s itt működött 1991. decem-beréig. 1992. január 1-től szervezetileg összevonásra került a kultúrházzal, s az Attila utcai épület emeletére költöztették. Azóta a két intézmény közös irányítás alatt, egy költségvetésből gazdálkodik. 2001. február 5-én – az egykori pártház eladása miatt – a könyvtár a Pécsi u. 21. szám alatti irodaház (Közüzemi Vállalat irodaháza) földszintjére költözött. A művelődési központ Templom téri épületének átadását követően, azaz 2006. tavaszán a könyvtár a Kodolányi utcai általános iskola udvari épületébe költözött át. Innét 2011. szeptemberében került át az iskola egykori főépületébe, ahol végre megfelelő elhelyezést nyert.

A könyvtár nyitvatartási ideje heti 40 óra. Szakalkalmazottak száma: 1 fő

2012-ben munkaügyi bértámogatással egy segéd-könyvtárost is alkalmazhattak a városi könyvtárban és egy hatórás könyvtárost az iskolai könyvtár működtetésére.

A könyvtár helyzete 2011-ben jelentősen javult. Nem csak új helyre költözött ez az intézmény, hanem több mint kétmillió forintot fordíthattak polcok, asztalkák vásár-lására is (közel kétmilliót pályázati pénzből, a többit önkormányzati támogatásból), ezen kívül az állomány internetes katalógusának elkészítése is elkezdődött. Az új helyen az előző évben vásárolt négy olvasói számítógép is megfelelő elhelyezést nyert, s ennek köszönhetően a használóik száma is jelentősen megnövekedett.

A SZONEK két iskolai könyvtárának megszüntetésével párhuzamosan az Ifjúság Úti Általános Iskolában kialakításra került egy új iskolai könyvtár, amely a Városi Könyvtárnak a fiókkönyvtárává vált.

A jelenlegi (2012. október) könyvtári állomány (a volt városi könyvtárban) 18.209 db dokumentum (16.720 könyv, 208 kép - és 18 elektronikus dokumentum.) A városi könyvtár alapterülete a költözést követően közel háromszorosára növekedett, jelenleg mintegy 350 m².  
A könyvtárban évente kb. 10 fajta újságra, illetve folyóiratra fizetnek elő. Ez mellett néhány kiadványból rendszeresen ingyenes példányokat is kapnak.

Évente 5-600 könyvet, illetve hangzóanyagot tudnak vásárolni, kb. 1 millió forint értékben.

Intézményünket bemutató kiadvány letöltése

Adatkezelési tájékoztató

Közérdekü Adatok