Lakossági fórum: Szentlőrinc M60 partnerségi egyeztetés

LAKOSSÁGI FÓRUM

(Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása)

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete az M60 jelű gyorsforgalmi út tervezési folyamatának jelenlegi állásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a város lakosságát:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött az UNITEF’83 Zrt.-vel és az UTIBER Kft.-vel az „M60 Pécs – Szigetvár-Nyugat (visszakötéssel a 6. sz. főútra) közötti szakasz engedélyezési terveinek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésében közreműködés” tárgyú projekt (PST kód: A060.05.13) megvalósítására. A tervezett beruházás Szentlőrinc város közigazgatási területét is érinti. A Szentlőrinc közigazgatási területét érintő szakasz terveit az UNITEF’83 Zrt. készíti. A tervezett út Szentlőrinc közigazgatási területét érintő szakaszának nyomvonala, közterület igénye és csomóponti rendszere nem illeszkedik a város hatályos településrendezési eszközeihez, ezért szükségessé vált ezek módosítása.

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2021. (VI. 24.) számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja az M60 jelű gyorsforgalmi út a település közigazgatási területét is érintő módosított nyomvonalának engedélyezését és az építésjogi háttér biztosításához szükséges településrendezési eszközök módosítását.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) Korm.rendelet 1. melléklet 1.1.55. pontja alapján „Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Szigetvár közti szakasz megvalósítása” című projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, ezért a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 32.§ (6) a) pontját alapul véve tárgyalásos eljárásban zajlik.

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításának tervezési feladataival a Kokas és Társa Tervező Kft-t bízta meg. A véleményezésre alkalmas dokumentáció elkészült, sajnos jelen helyzetben a partnerségi véleményezés lakossági fórum megtartásával nem oldható meg, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a szükséges lakossági fórum elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A véleményezési dokumentációt, a rendelet módosítások tervezetét az alábbi linken találják: Szentlőrinc településrendezési eszközeinek 2021. évi módosítása

Észrevételeiket a közzétételtől számított 15 napon belül (2021. 10. 22.)  küldhetik meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Kérjük, hogy éljenek a véleményezés jogával és küldjék meg észrevételeiket.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a módosítás céljait és megoldásait.

A tervezett gyorsforgalmi út Szentlőrinc közigazgatási területének déli részén, azt csak kis területi hányaddal érintve halad. Az út szántóföldeket keresztez, amelyek a Baranya megye területrendezési terve szerinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetbe tartoznak. Az 50+513 km sz.-ben, Szentlőrinc területén csomópont épül, ide kerül az 5805 j. út és a Szentlőrinc-Királyegyháza kerékpárút korrekciójának átvezetése. A Szentlőrincet kelet felől elkerülő 5832 j. út ebből a csomópontból indul, felhasználja a cementgyári magánút területét, majd csatlakozik a hatályos településszerkezeti terv szerinti nyomvonalhoz. A tervezett elkerülő út a BmTrT szerinti kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezeteit érinti. A gyorsforgalmi út által elvágott területek feltárására párhuzamosan vezetett mezőgazdasági utak, a tervezett elkerülő út által elvágott területek feltárására útcsatlakozások és szükség szerint ezekből indított párhuzamosan vezetett mezőgazdasági utak épülnek.

Kelt: 2021. október 22.

Koltai Péter
polgármester sk.


Nyomtatás   E-mail