Lakossági fórum: Kacsóta M60 partnerségi egyeztetés

LAKOSSÁGI FÓRUM

(Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása)

Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M60 jelű gyorsforgalmi út tervezési folyamatának jelenlegi állásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a város lakosságát:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött az UNITEF’83 Zrt.-vel és az UTIBER Kft.-vel az „M60 Pécs – Szigetvár-Nyugat (visszakötéssel a 6. sz. főútra) közötti szakasz engedélyezési terveinek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésében közreműködés” tárgyú projekt (PST kód: A060.05.13) megvalósítására. A tervezett beruházás Kacsóta község közigazgatási területét is érinti. A Kacsóta közigazgatási területét érintő szakasz terveit az UNITEF’83 Zrt. készíti. A tervezett út Kacsóta közigazgatási területét érintő szakaszának nyomvonala, közterület igénye és csomóponti rendszere nem illeszkedik a község hatályos településrendezési eszközeihez, ezért szükségessé vált ezek módosítása.

Kacsóta Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2021. (X. 12.) számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja az M60 jelű gyorsforgalmi út a település közigazgatási területét is érintő módosított nyomvonalának engedélyezését és az építésjogi háttér biztosításához szükséges településrendezési eszközök módosítását.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) Korm.rendelet 1. melléklet 1.1.55. pontja alapján „Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Szigetvár közti szakasz megvalósítása” című projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, ezért a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 32.§ (6) a) pontját alapul véve tárgyalásos eljárásban zajlik.

Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításának tervezési feladataival a 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. bízta meg. A véleményezésre alkalmas dokumentáció elkészült, sajnos jelen helyzetben a partnerségi véleményezés lakossági fórum megtartásával nem oldható meg, a veszélyhelyzet ideje alatt

egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a szükséges lakossági

fórum elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A véleményezési dokumentációt, a rendelet módosítások tervezetét az alábbi linken találják: Kacsóta véleményegyeztetési dokumentáció

Észrevételeiket a közzétételtől számított 15 napon belül 2021.10.27. küldhetik meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Kérjük, hogy éljenek a véleményezés jogával és küldjék meg észrevételeiket.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a módosítás céljait és megoldásait.

Az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs közötti szakaszának Kacsóta közigazgatási területére eső hossza 3278 m. Kacsóta területét a beruházás kb. a 51+400 és 54+800 km szelvényhossz között érinti. Kacsóta közigazgatási területén mezőgazdasági területeket érintett a gyorsforgalmi út kialakítása, a művelés alóli kivonások megtörténtek, erdőterületek érintettsége nem állt fenn. A korábbi tervanyagok a nyomvonalat Kacsóta területén északi irányban vezették. Ezt az új kivitelezési tervekben már módosították és egyenesen köt ki Kacsótán belül kelet-nyugati irányban. A kisajátítási határok szintén változtak, így a külterületi szabályozási tervben a közútként lehatárolt terület határvonalai, és a szabályozási vonalak is változnak, módosul a gyorsforgalmi út nyomvonala, melyben a hatályos tervhez képest a szennyvíztisztitó vonalától nyugatra eső szakaszon az északra irányuló nyomvonal egyenesen folytatódik Nagypeterd irányában. Ezen felül a vasútvonalon keresztül haladó, attól északra jelölt tervezett nyomvonal, és a hatályos terven jelölt csomópont törlésre kerül. Az 5807 j. út különszintű új tervezett csomópontja a nagypeterdi közigazgatási határ környezetét érinti.

Kelt: 2021. október 13.

Borovics Emese
polgármester s.k.


Nyomtatás   E-mail