Szabályzatok

szabalyzatok

 

GAZDALKODÁSI SZABÁLYZAT Megtekintés
SZÁMVITELI POLITIKA  Megtekintés
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Megtekintés
 Intézkedés pénzgazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok el­látási rendjéről  Megtekintés
 Integrált kockázatkezelési szabályzat  Megtekintés
 Szentlőrinci közös Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodásával kap­csolatos kötelezettségvállalás, utal­ványozás, érvényesítés és ellenjegy­zés hatásköri rendjéről  Megtekintés
 Az eszközök és források értéke­lési szabályzata  Megtekintés
 Felesleges vagyontárgyak hasznosítá­sának és selejtezésének szabályzata  Megtekintés
 Leltárkészítés és leltározási szabályzat  Megtekintés
 Önköltségszámítási szabályzat  Megtekintés
Közszolgálati és etikai szabályzata Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Megtekintés
Cafeteria szabályzat Megtekintés
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről Megtekintés
Beszerzési szabályzat Megtekintés
Kockázatkezelési szabályzat Megtekintés
SZENTLORINC VAROS
GAZDASAGIPROGRAMJA 2019-2024
Megtekintés
Játszótéri eszközök ellenőrzési és karbantartási utasítás Megtekintés
KÖH munkahelyi kockázatértékelés Megtekintés
KÖH munkahelyi veszélyes anyag készítmények keverék kockázatbecslés Megtekintés
Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Megtekintés
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Megtekintés
Távmunka szabályzat Megtekintés
Város Önk. 2020-2025- közterületi és ingatlanfejlesztési koncepció Megtekintés
Város Önk. létesítménygazdálkodási szabályzat Megtekintés
Város Önk. munkahelyi kockázatértékelés Megtekintés
Város Önk. Munkahelyi veszélyes anyag készítmény keverék kockázatbecslés Megtekintés
Város Önk. munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje Megtekintés
Végrehajtási utasítás Megtekintés
Vezetékes és mobiltelefon használatiszabályzat Megtekintés
Esélyegyenlőségi terv Megtekintés
 INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT  Megtekintés
 Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Informatika Biztonsági Szabályzat kiegészı́tése az ASP rendszerek informatikai biztonsági követelményekről  Megtekintés
SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT  Megtekintés
SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALINFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT  Megtekintés
Nyilatkozat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Informatika Biztonsági Szabályzatban foglalt követelmények elfogadásáról  Megtekintés
 Belső kontrollrendszer szabályzat  Megtekintés
 Távmunka szabályzat  Megtekintés
 Házipénztár kezelési szabályzat  Megtekintés
SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA  Megtekintés
SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIAV ATAL SZABÁLYZAT A A SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATÁRÓL  Megtekintés
Esélyegyenlőségi terv Megtekintés
Helyi esélyegyenlőségi program Megtekintés
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban használt bélyegzők nyilvántartása a bélyegzők használatának szabályai Megtekintés
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Utasítása az illetményelőleg felvételének eljárási rendjéről Megtekintés
Közszolgálati adatvédelmi sza­bályzat Megtekintés
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEKINTÉZÉSÉNEK,TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁG RA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Megtekintés
Számítástechnikai eszközök felhasználási szabályzata Megtekintés
Belső ellenőrzési kézikönyv
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
Megtekintés
SZÁMLAREND Megtekintés
Bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzat Megtekintés
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről, nyilvántartásról és ellenőrzésről szóló szabályzat Megtekintés
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje Megtekintés
Munkaalkalmassági orvosi vizsg. rend. Megtekintés