Humánpolitikai Kabinet

Humánpolitikai Kabinet

 

 • Kezeli a KÖH, az önkormányzat a költségvetési intézmények, személyi anyagát.
 • Közreműködik a KÖH-i, intézményi munka racionalizálásában és a kapcsolódó rendelet-tervezetek, belső szabályzatok elkészítésében, kidolgozza a korszerű eszközök és módszerek alkalmazására irányuló javaslatokat. Ennek keretében gondoskodik a Közszolgálati Szabályzat, valamint a munkaügyi szabályzatok folyamatos karbantartásáról.
 • Közreműködik az önkormányzati igényeknek megfelelő szervezetfejlesztési tervek, koncepciók kidolgozásában.
 • Ellátja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása során a KÖH dolgozói személyzeti ügyeivel összefüggő feladatokat, vezeti a nyilvántartásokat.
 • Ellátja a 1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása során az önkormányzati intézményi dolgozók személyzeti ügyeivel összefüggő feladatokat, vezeti a nyilvántartásokat.
 • Előkészíti a munkáltatói jogok gyakorlásából adódó polgármesteri és jegyzői intézményvezetői, feladatokat, végzi ezen teendők adminisztrációját.
 • Figyelemmel kíséri az arányos munkateher, valamint a létszámhelyzet alakulását, az üres álláshelyeket, javaslatot tesz kitüntetésre, közszolgálati-, illetve munkaviszony megszüntetésre.
 • Nyugdíjazási ütemtervet készít.
 • Nyilvántartja a polgármesteri, jegyzői, aljegyzői, osztályvezetői csoportvezetői irodavezetői, intézményvezetői és a gazdasági társaságok vezetői szabadságok kiadását.
 • Ellenőrzi a munkarend, munkafegyelem betartására, a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó, az ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtását.
 • Kezeli az önkormányzat a költségvetésiintézmények, és a gazdasági társaságok vezetőjének személyi anyagát.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása előtt szignálja az intézményvezetők közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyát érintő munkáltatói intézkedések dokumentumait.
 • Figyelemmel kíséri a szervezeti egységek szabadságolási tervének végrehajtását.
 • Végzi a munkaköri orvosi alkalmassággal, és az időszakos orvosi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az ügyrendben, a Közszolgálati Szabályzatban és a munkaügyi szabályzatokban átruházott munkáltatói jogkörök gyakorlását.
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
  • Ellátja a hagyományos és képzéses közfoglalkoztatás szervezésével összefüggő önkormányzati feladatokat.
  • Közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
  • Közfoglalkoztatottak személyi nyilvántartásának naprakész vezetése (jelenlét, távollét nyilvántartása)
  • Önkormányzat intézményeivel, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok koordinálása.
  • Kapcsolattartás a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglakoztatási Osztállyal, a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Illetményszámfejtési Irodájával.

 

Ügyintézők:

 

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

Végh Eszter humánpolitikai referens

 73/570-985

  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kabinet tevékenységének összefogása, KÖHI és a közfoglalkoztatottak munkaügyi feladatainak ellátása

Hergyóné Matusa Andrea

 73/570-981

  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önkormányzati intézmények (Óvoda, Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha, Szociálisközpont) munkaügyi feladatainak ellátása.