Belső ellenőrzés

Belső ellenőrzés

 • A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Önkormányzat intézményeinek, többségi tulajdonú gazdasági társaságainak a KÖH-nak minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
 • A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
  • elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
  • elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
  • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
  • nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
 • A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
  • vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
  • pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
  • a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
  • tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
  • konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
  • javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
 • Ellátja a belső ellenőrzési vezetői feladatokat A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 22. §-a szerint.

 

Megbízott

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

 

 

 

Belső ellenőrzési feladatok