Főépítész

Főépítész

A főépítész megbízási jogviszonyban végzi a feladatait a hat településen, munkáját a Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoport segíti. -        Elsődleges feladata, hogy az állami főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatokkal együttműködve elősegíti az Önkormányzat illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, valamint részt vessz a településképi véleményezési eljárások lefolytatásában. A 2020. évben három (3) ügyben került sor, településképi véleményezéshez szakmai konzultációra, továbbá hét esetben látta el a településképi rendelet módosítása tekintetében a főépítészi feladatokat. A főépítész részt vett a Szentlőrincre tervezet piac épület kialakításához szükséges előzetes szakmai egyeztetési folyamatban.

Megbízott

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

 

 

 

Főépítészi feladatok