Pénzügyi- Számviteli és Intézményellenőrzési Iroda

Pénzügyi-Számviteli Intézményfelügyeleti Iroda

 

Vezető:

Papp Viktória irodavezető

Telefon: +3673/570-991

Mobiltelefon: +3630/

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Költségvetési tervezés főbb feladatai:
  • Számszaki előkészítő munkát végez az éves költségvetési rendelethez.
  • A feladatkörébe tartozó címszámok előirányzatait kidolgozza, beépíti a költségvetési rendeletbe. Elvégzi a KÖH kiemelt előirányzatonkénti tervezési feladatait.
  • Részt vesz a költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet szöveges indokolásának az elkészítésében, továbbá a rendelet kidolgozásában.
  • Az elfogadott költségvetési rendelet alapján elvégzi a címszámok előirányzatainak – az önkormányzati költségvetési füzet kitöltéséhez szükséges – összesítését. Elkészíti a KÖH költségvetési füzetét.
 • Költségvetési előirányzatok változtatása, módosításának főbb feladatai
  • Számszakilag előkészíti a feladatkörébe tartozó költségvetési rendelet-módosításokat.
  • Részt vesz a polgármesteri hatáskörű módosítások táblázatainak kidolgozásában. Feladatonként, kiemelt előirányzatonként nyilvántartást vezet az előirányzat-változásokról.
 • Költségvetési előirányzatok rendelkezésre bocsátásának feladatai
  • Kezeli az számlákhoz a Letéti számla Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámláit. Kezeli egyes nemzetiségi önkormányzatok, valamint a KÖH számláit.
 • Törzskönyvi nyilvántartással és azonosítással összefüggésben közreműködik a KÖH törzskönyvi nyilvántartásának aktualizálásában.
 • A költségvetés végrehajtása, költségvetési gazdálkodás
  • Hatáskörébe tartozó bevételek beszedésére tett intézkedés kapcsán kiállítja az értékesített termékekről, szolgáltatásokról a számlát.
  • A kiszámlázott és beszedett bevételekről analitikus nyilvántartást vezet.
  • Kontírozza a banki és pénztári kivonatokban befolyt működési típusú bevételeket.
  • Negyedévente hátralék-kimutatást készít, és hátralékkal rendelkezőket egyenleg közlővel értesíti.
  • Analitikus nyilvántartást vezet a sajátos elszámolásokról, az időbeli elhatárolásokról.
  • Folyamatosan aktualizálja a vevők analitikus nyilvántartását.
  • Egyeztet a főkönyvi könyvelés adataival.
  • Biztosítja a költségvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak szigorú sorrendjét (ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás).
  • Nyilvántartást vezet a beérkezett számlákról.
  • Határidőben gondoskodik a szállítói számlák, egyéb kifizetések teljesítéséről.
  • Elvégzi az utalványrendelettel felszerelt bizonylatok kontírozását.
  • A Szociális Iroda által elkészített határozatok alapján elvégzi a segélyek kifizetését.
  • A kiadásokról címenként, azon belül kiemelt előirányzatonként, rovatonként főkönyvi számla mélységű analitikus nyilvántartást vezet.
  • Egyeztet a főkönyvi könyvelés adataival, a teljesített bevételekről és kiadásokról
  • Információt szolgáltat (pénzforgalmi információ, féléves, háromnegyed éves, tájékoztatók, éves beszámoló, egyéb információ).
  • Analitikus nyilvántartást vezet az alábbi kiemelt területeken:
   • bér és létszámnyilvántartás,
   • immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása
   • ÁFA nyilvántartás,
   • elvégzi az SZJA nyilvántartó lapok vezetését,
   • vezeti a letéti számla és egyes nemzetiségi önkormányzatok számlájának analitikus nyilvántartását, a kiadások, bevételek kontírozását.
  • Az ASP könyvelési rendszerben vezetett ÁFA nyilvántartás alapján elkészíti az ÁFA bevallást, továbbá bevallást ad az egyéb adójellegű befizetések összegéről, elvégzi a főkönyvi számlák és az ÁFA nyilvántartás egyeztetését.
  • Elvégzi a személyi juttatások számfejtését (megbízási díj, magánszemély részére kifizetett egyéb személyi juttatás, jutalom, jubileumi jutalom, tiszteletdíj, stb.). A számfejtett állományt továbbítja a Magyar Államkincstárnak. Elvégzi a bérfeldolgozás alapján az egyeztetést, a bér kontírozását és könyvelését. A nem saját dolgozók részére történt tárgyévi kifizetésekről „személyi jövedelemadó igazolást" ad ki. Kezeli az ezek alapjául szolgáló nyilatkozatokat és dokumentumokat és rendszeres kapcsolatot tart, adatot szolgáltat a Jegyzői Iroda humánpolitikai intézői részére.
  • Elvégzi az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, kis értékű tárgyi eszközök bevételezését, állománycsökkenési bizonylatok kiállítását. Elvégzi az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékcsökkenés elszámolását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére. Az analitikus nyilvántartás adatait egyezteti a főkönyvi könyvelés adataival és a vagyonkataszteri nyilvántartással. A Leltározási Szabályzatban meghatározott időközönként elvégzi a leltározást és a leltár kiértékelését.
  • Végzi a selejtezési munkálatokat és a feleslegessé vált készletek hasznosítását.
  • A központi költségvetésből visszaigényelhető természetbeni szociális juttatás, közmunka-, diákmunka program igénylőlapját összeállítja és eljuttatja az illetékes szervek részére
  • Feladatkörébe tartozik a KÖH és a nemzetiségi önkormányzatok házipénztárának a működtetése, amelynek rendjét külön szabályzat rögzíti. Elvégzi a pénztári bizonylatok kontírozását.
  • Feladata a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása és a pénzügyi elszámolás elkészítése.
  • Végzi a szigorú számadási kötelezettség körébe bevont bizonylatok nyilvántartását és elszámoltatását.
  • Szabályzatok készítés
  • Részt vesz a havi pénzforgalmi jelentések elkészítésében, ellenőrzésében, valamint a negyedéves mérlegjelentések összeállításában, pénzforgalmi jelentéssel történő egyeztetésében.
 • A költségvetési beszámolással összefüggő feladatok
  • Részt vesz a testület és a központi költségvetés részére az önkormányzat éves beszámoló készítésével összefüggő munkálatokban.
  • Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan kidolgozza a feladatkörébe tartozó maradványt.
 • Költségvetési ellenőrzéssel összefüggő feladatok
  • Az ellenőrzési feladat munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg. Az ASP pénzügyi rendszer utalványainak szabályos és pontos elkészítését folyamatba épített ellenőrzéssel biztosítja.
  • Elvégzi a leltározási feladatok kapcsán a leltározás ellenőrzésével kapcsolatos munkálatokat.
  • Folyamatosan ellenőrzi az előirányzati és teljesítési adatok alakulását.
 • Kataszteri nyilvántartással összefüggő feladatok
  • Nyilvántartást vezet az ingatlan kataszterről, vezeti az adásvétel, ingatlancsere, egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos, valamint tulajdonjog rendezéssel összefüggő változásokat.
  • Végezi az ingatlan-nyilvántartás egyeztetését, az eltérések kiszűrését.
  • Nyilvántartja és tárolja az önkormányzat ingatlanjait érintő bejegyzéseket, a hasznosításról készült szerződéseket, megállapodásokat, határozatokat, elkészíti a kötelező időszaki és éves vagyonkataszteri statisztikákat.
  • Elvégezi a szükséges egyeztetéseket a számviteli nyilvántartással.
 • Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok
 • Pénztárkezeléssel és működtetéssel kapcsolatos feladatok
 • Kontrolling
  • Segíti a jegyzőt döntéseinek, intézkedéseinek előkészítésében, azok megalapozásában, az anyagi és emberi erőforrások jogszerű és hatékony felhasználásában.
  • Biztosítja a jogszabályok és a belső szabályzatok betartásának ellenőrzésével a KÖH feladatainak magas színvonalon való ellátását, a hiányosságok kiküszöbölését.
  • Elemzésekkel, jogszerűségi és hatékonysági vizsgálatokkal segíti a KÖH belső tartalékainak, veszteségforrásainak feltárását, rámutatva a keletkezés okaira, javaslatot téve a változtatásokra, előrelépésre.
  • Vizsgálja a KÖH-i munkavégzés gyakorlatát: értékeli az adott szervezeti egység és dolgozói munkáját, javaslatot tesz az esetleges szabálytalanságok, hibás gyakorlat megszűntetésére, a hiányosságok megelőzését szolgáló intézkedésekre, a helyes gyakorlat kialakítására, szükség esetén a felelősségre vonásra.
  • Feladatellátása során tapasztalt kedvező és kedvezőtlen tendenciákról folyamatosan tájékoztatja a jegyzőt.
  • Figyelemmel kíséri a hozott döntések végrehajtását, jelez azok helyzetéről.
  • Elemző anyagokat készít a jegyző által megjelölt konkrét témákban.
  • Segíti a belső kontrollrendszer, kiemelten az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítését, folyamatos fejlesztését.
  • Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásában szervezeti felelősként működik közre.

 

Ügyintézők:

Könyvelés Molnár Andrea tel:73/570-992 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Lőrincz Evelyn   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Schroll Mónika tel: 73/570-991 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Bödő Ildikó tel:73/570-997 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Kósa Pálné tel: 73/570-992 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pénzügy, Étkeztetés Gyulai Neszta tel:73/570-995 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Számlázás, Utalások Kovácsné Virág Diána tel:73/570-998
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.