Közterület felügyelet

Közterület - felügyelet

A közterület-felügyelő HIVATALOS SZEMÉLY járőrszolgálat keretében:

 

  • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét,
  • megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet,
  • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
  • közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
  • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
  • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
  • folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,
  • a felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe. A hatósági ellenőrzés a közterület-felügyelő alapvető feladata. Szolgálatának teljesítése közben, az Önkormányzati Közigazgatási Hatóság nevében, a jegyző által kiadmányozva, felhatalmazása alapján járhat el közigazgatási és hatósági ügyekben.

 

 

Ügyintézők:

 

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

Kovács Attila

   

Közterületfelügyelet

Miltényi Ferenc

   

Közterületfelügyelet