Bizottságok

A Bizottságok általában a Testületi üléseket megelőző héten üléseznek, legfőbb feladatuk a Testület elé kerülő testületi előterjesztések megfelelő előkészítése, véleményezése; a testületi állásfoglalások meghozatalát könnyítő szakmai elképzelés kialakítása, illetve a kisebb horderejű, képviselő-testület elé nem kerülő, bizottsági hatáskörbe utalt kérdések megvitatása és az ezekben való döntés.

A bizottsági ülések mindegyikén részt vesz Dr. Tóth Sándor jegyző, elfoglaltsága, illetve a bizottságok elé kerülő témák függvényében Koltai Péter polgármester, valamint a Hivatal érintett osztály- illetve csoportvezetői is.

Az Önkormányzatnak jelenleg összesen négy bizottsága működik:
 

Jogi –Ügyrendi és Humán Bizottság

Elnök: Rácz Magdolna

Tagok:

 • Kocsis Péter
 • Nyersné Gödöny Zsuzsanna
 • Jakubács Magolna


Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök: Földvári János

Tagok:

 • Zengőné Kovács Katalin
 • Sipos Zoltánné
 • Mátis Ferenc
 • Zsifkó Tímea


Értéktár Bizottság

Tagok:

 • Vörös Sára, elnök
 • Dr. Győrvári Márk Pál
 • Dr. Reményi Ottó


Vizsgáló Bizottság
A LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ideiglenes vizsgáló bizottsága

Tagok:

 • Dr. Győrvári Márk Pál, elnök
 • Sipos Zoltánné
 • Földvári János