Projekt bemutatása

Projekt bemutatása

 szim projekt

Kedvezményezett neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat

A projekt címe: Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00010

A szerződött támogatás összege: 190.025.324,- Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. 02. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 04. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk célja elsősorban, hogy megteremtsük a fiatalok számára a lehetőséget, a helyben maradásra, letelepedésre és egzisztenciájuk kialakítására ezzel gátolva az elvándorlásukat városunkból. Ennek érdekében a pályázat keretében feltérképezzük és bemutatjuk a 18-35 év közötti fiataloknak a helyi munka-, illetve vállalkozási lehetőségeket ezzel elősegítve életpálya-terveik szélesítését. Ezen kívül életpálya-tervezést segítő személyes tanácsadások, konzultációk, tréningek valósulnak meg a célcsoport számára (pl.: pályaorientációs tanácsadás, személyes interjúra való felkészítés, karrierépítési tréning, önéletrajzírás konzultáció, PREZI alapfokú képzés stb.) A projektből megvalósul 12 db önkormányzati lakás teljes körű felújítása és bebútorozása ezzel is hozzájárulva a fiatalok kedvezményes és önálló lakhatási lehetőségének megteremtéséhez. A kiadásra kerülő bérlakások kiválasztási eljárása pályázati úton történik majd.

A pályázat keretein belül ifjúsági közösségi műhelyt hozunk létre, mely a helyi célcsoport önszerveződésén alapul szakértői segítséggel támogatva és a projektben tervezett számos tevékenység bázisa.

A projekt keretein belül kidolgozásra kerül egy ösztöndíj-program, mely folyósítása szintén pályázati úton kerül odaítélésre, mely rendszerbe a hiányszakmák vonatkozásában külön eljárás kerül beépítésre. Az ösztöndíjak folyósításával az önkormányzat két részcélt kíván elérni:

egyrészt a városban feltárt humánerőforrás-hiány csökkentését, a hiányszakmák betöltését (pl. gyermekorvos, művelődés szervező, gyógytornász, óvónő, szociális munkás stb.),

másrészt helyi (kötelezően előírt közösségi munkát végző) fiatalok anyagi támogatását tervezi megvalósítani maximum 24 hónapon keresztül.

Projektünk megvalósításával az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy hozzájárul

A településen élő fiatalok helyben maradásához

A helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához

A településünkön élő, továbbá az ide települni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

A szakmai eredményesség érdekében vállaljuk az együttműködést az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságával vagy az általa kijelölt szervezettel.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program keretén belül az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból folyósított támogatásból valósul meg.