Városfejlesztés

varosfejlesztes 

 

 

Településrendezési eszközök, szabályozás

 

Településarculati kézikönyv                                                                                                                       Megtekintés
Építészeti értékleltár Megtekintés
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének14/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Megtekintés
Városüzemeltetési kézikönyv Megtekintés

 

 

 Koncepciók, tervek, programok,

 

 Koncepciók  

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója

Megtekintés
2021 bontásban  Megtekintés
 Tervezet beruházásokTervezet beruházások 2021/2022  Megtekintés
 2021. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója  Megtekintés
 2020. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója  Megtekintés
 Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020-2025. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója  Megtekintés
 Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. éviSzentlőrinc Város Önkormányzat 2019. éviközterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója  Megtekintés
 Tervek  
Közbeszerzési terv 2022 Megtekintés
Arany János utca felújítás Megtekintés
Aranyjános utcai óvoda fejlesztési terve  Megtekintés
Csapadékvízelvezetés fejlesztési terve Megtekintés
 Idősek otthona munkácsí utcai épület fejlesztése  Megtekintés
 Iparterület Megtekintés
 Kastélypark Megtekintés
Kodolányi utcai épület energetikai fejlesztés Megtekintés
Külterületi utak fejlesztése Megtekintés
Liszt ferenc utcai óvoda fejlesztése Megtekintés
Mecsek Ormánság kerékpárút Megtekintés
Tanuszoda Megtekintés
Tarcsapuszta kerékpárút Megtekintés
Kistermelői piac Megtekintés
Zöld Város, Urbach tér közösségi park és gazdasági épület Megtekintés
Integrált településfejlesztési koncepciók  
SZENTLŐRINC VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPE ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYAI Megtekintés

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

I. kötet : Megalapozó vizsgálat

Megtekintés

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet : Településfejlesztési Koncepció

Megtekintés

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet : Integrált TelepülésfejlesztésiIntegrált TelepülésfejlesztésiStratégia

Megtekintés
 Környezetvédelem, zöldterületek, vízrendezés  
Vízrendezés Megtekintés
 Fűnyírás ütemterv 2021 Megtekintés
 Parkok, intézményi zöldterületek fasorok 2020 Megtekintés
 Szentlőrinc,Szentlőrinc,belterület vízrendezése  Megtekintés
 Szentlőrinc város csapadékcsatornázási megvalósíthatósági tanulmánytervéhez  Megtekintés
 A TERVEZETT ÁLLAPOT BEMUTATÁSAA TERVEZETT ÁLLAPOT BEMUTATÁSASzentlőrinc,belterület vízrendezése  Megtekintés
 Közvilágítás korszerűsítési terv  Megtekintés
Örökségvédelem  
SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Megtekintés
A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke Megtekintés
Gazdaságfejlesztés  
SZENTLŐRINC VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2019-2024 Megtekintés
Gazdaságvédelmi akcióterc Megtekintés
FoglalkoztatásiFoglalkoztatásiStratégia és Akcióterv 2017 Megtekintés
Társadalom politika  
 Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Előzetes hatástanulmány Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat benyújtásához  Megtekintés
 Szentlőrinc Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja  Megtekintés
 SZENTLŐRINC VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA  Megtekintés
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Megtekintés
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Szentlőrinc Város Térinformatikai térképe

terkep

 

Térkép